Welcome to Bryncir Auction Centre Ltd

Noticeboard

 

 

 

NEXT MONDAY 1ST MARCH 2021 DISPERSAL SALE ON BEHALF OF MRS EW OWEN, BRON Y GADAIR, PENTREFELIN OF 300 MULE AND TEXEL X EWES SCANNED IN LAMB TO BELTEX-TEXEL RAMS DUE MID MARCH ALSO 50 STRONG TEXEL AND MULE AND SUFFOLK CROSS EWE LAMBS SCANNED IN LAMB

DUE MARCH/ APRIL  TO BELTEX

_______________________

NEXT SALE OF STORE CATTLE & COWS & CALVES ON

MONDAY 8THMARCH 2021 -Also at 1pm weekly sale of ewe & lamb couples and in lamb ewes.

___________________________________________________

GRAND SPRING PRIZE SALE OF STORE CATTLE & COWS & CALVES ON MONDAY 22ND MARCH 2021 -Also at 1pm weekly sale of ewe & lamb couples and in lamb ewes.

____________________________________________

 

BPS ENTITLEMENTS NOW TRADING UNITS REQUIRED TO SELL- Contact Iolo Ellis 07747620082

_________________________________________________

LAND FOR SALE-33.50 ACRES OF LAND KNOWN AS  CEFN LLANFAIR LAND,RHYD Y CLAFDY,PWLLHELI.

Prime land with good road frontage hardstanding area. Part recently re seeded. By Tender- offers to hand by 23.3.21

____________________________________________

TO LET- Summer grazing to let for cattle or sheep approx 46.65 acres known as Brithdir Bach, Cwm Pennant. To let from 10th March to 30th September, Natural water, handling facilities NO IACS. Tenders to hand 12 noon Wednesday 3rd March.

_____________________________________________

TO LET- Grazing land to let at Pentraeth for cattle & sheep 11month let further details from the auctioneers.

__________________________

RHEOLAU COVID - COVID RULES

 

GWERTHWYR Yn dilyn cyflwyniad y clo cenedlaethol yng Nghymru, mae'r LAA wedi argymell i ni fel arwerthwyr gyfyngu ar y nifer o bobl sy'n mynychu'r marchnadoedd. Yn amlwg, y sytem "DROP & GO" fuasai y ffrodd hawsaf felly anogwn bawb i ddefnyddio'r system "DROP & GO"

A fuasai yn bosib i bawb ein diweddaru o'i rhifau ffon symudol er mwyn cael textio prisiau ar diwedd y dydd. Bydd y caffi ar gau!

VENDORS Following the introduction of the covid lockdown in Wales the LAA have asked members firms to look at reducing the number of people attending the markets.

Clearly "DROP AND GO" would meet the criteria and we would encourage all to do so.

PRIOR NOTIFICATION REQUIRED TO ADVISE BUYERS

IOLO 07747620082

JOHN LLOYD 07780705837

JOHN HUW 07780705836

____________________________________________

 

We as Auctioneers politely request that only

Producers and buyers in attendance! NO spectators or onlookers this year due to Covid!!

 

Rhaid cadw at rheolau llym y covid-19- Prynwyr & gwerthwyr yn unig! Neb i fod yn bresennol ombai eu bod yn gwerthu neu prynu ar y diwrnod a phawb i wisgo gorchudd gwyneb!!

 

 

COVID 19

Yn dilyn cyflwyniad y clo cenedlaethol yng Nghymru, mae'r LAA wedi argymell i ni fel arwerthwyr gyfyngu ar y nifer o bobl sy'n mynychu'r marchnadoedd.

Yn amlwg, y sytem "DROP & GO" fuasai y ffrodd hawsaf, ond rydym yn gydwybodol o'r ffaith bod gwaith ac ymdrech galed wedi mynd i gynhyrchu'r stoc  a bod eu perchnogion yn dymuno bod yno i'w gwerthu.

O ganlyniad, dyma'r gyfundrefn fydd yn weithredol yma yn BRYNCIR.

1. Arwerthiant Stor Dydd Llun- Byddwn yn cario ymlaen a'r un drefn, prynwyr a gwerthwyr yn unig, a phawb i gadw pellter cymdeithasol. Cyflusterau "take away" o'r caffi'n unig.

2. Arwerthiant Da Tew Dydd Mercher- Anogwn bawb i ddefnyddio'r system "DROP & GO" ond bydd mynediad cyfyngedig i werthwyr at y corlannau defaid.

A fuasai yn bosib i bawb ein diweddaru o'i rhifau ffon symudol er mwyn cael textio prisiau ar diwedd y dydd.

Bydd y caffi ar gau ar ddydd Mercher yn ystod y cyfnod yma.

 

                 *********************************************************

 

Following the introduction of the covid lockdown in Wales the LAA have asked members firms to look at reducing the number of people attending the markets.

Clearly "DROP AND GO" would meet the criteria and we would encourage all to do so.

We are also mindful that farmers having worked hard to produce their stock wish to see them sold.

These are the measures adopted at BRYNCIR

1. Monday Store Sale- This will continue in the same format with both buyers and sellers allowed into the market. Take away catering only.

 

2. Wednesday fatstock- DROP & GO encouraged BUT limited access only to sheep penning area during sale. Could all vendors update their mobile numbers so we can text you your prices at the end of the sale !  NO catering

 

 

 

 

 

PLEASE NOTE COVID19 REGULATIONS

MART BRYNCIR

To enable us to conduct our livestock sales under DEFRA & government guidence for COVID19. The following rules must be followed and adhered to

All potential purchasers MUST register with the livestock office prior to sale on 01766530828/829

Upon arrival ALL customers attending are required to sign-in to the premises and declare that they have not been in any contact with anyone displaying symptoms of covid19!

Vendors & Buyers are asked to attend themselves and not bring family members or children thus taking the space of potential buyers!

Do NOT attend the market unless you intend to buy or sell livestock!

We advise the wearing of Face masks

All stock for sale may be viewed in the pens prior to sale with the 2metre distancing rules.

Hand sanitisers are available throughout our markets so please use them.

There is a one way system in place in main office. Please use side door to enter and office main door to exit!

Please please help us keep everyone safe and follow the rules

STRICTLY NO SPECTATORS WHATSOEVER

Diolch am cyd weithio efo ni i gadw pawb yn saff

Nodyn pwysig i gwsmeriaid.


 

Yn unol a chanllawiau diweddar yr 'L.A.A'. Mae'n hanfodol bwysig fod pawb yn cadw pellter.

Gofynnir hyn er mwyn cadw eich hunain, staff y mart a phawb arall sy'n mynnychu'r farchnad yn ddiogel.

Awgrymwn felly mai dim ond prynnwyr a gwerthwyr YN UNIG i fynnychu'r farchnad, gan obeithio y bydd y rheolau yn cael ei llacio yn fuan.

Diolch am eich cyd weithrediad.


 

 

_____________________________________________

FATSTOCK SALE EVERY WEDNESDAY

____________________

      

 

 

 

 

For Sale by Informal Tender:
Llain Wen, Tudweiliog, Pwllheli LL53 8PB

Closing Date:

Click here for more information


For Sale by Informal Tender:
Land at Cefn Llanfair Rhydyclafdy, Pwllheli LL53 7PW

Closing Date: 23/03/21

Click here for more information


TO LET:
Summer grazing cattle/sheep tender 46.65 acres known as Brithdir Bach, Cwm Pennant

Closing Date: Mid day, 03/03/2021

Click here for more information


Sale of Rare, Minority & Native Breeds
SATURDAY 3rd October - Entries to hand by 12 noon TUESDAY 22nd September 2020


For Sale by Informal Tender -
32.71 Acres - Cefn Coed Land Chwilog, Pwllheli, Gwynedd

Closing Date: 10/09/2020

Click here for more information


Contact Details

Bryncir Auction Centre LtdĀ 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[t] 01766 530828
[t] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Video

Calendar