Croeso i Canolfan Farchnad Bryncir Ltd

Hysbysfwrdd

NEXT SALE OF STORE CATTLE 

Saesneg yn unig...

ON MONDAY 19th APRIL @ 11.30AM - Also COWS & CALVES & weekly sale ewe & lamb couples at 1pm

 ___________________________________________________

 RARE & MINORITY BREEDS SALE will be held on SATURDAY 24th APRIL 2021 as part of our smallholders auction. The sale is subject to COVID regulations and could change at short notice. Sale to include- Livestock sheep,cattle,horses,goats,pigs.

Pre entered smallholders equipment also accepted.

 ___________________________________________________

 

Diolch am cyd weithio efo ni i gadw pawb yn saff

Nodyn pwysig i gwsmeriaid.

Yn unol a chanllawiau diweddar yr 'L.A.A'. Mae'n hanfodol bwysig fod pawb yn cadw pellter.

Gofynnir hyn er mwyn cadw eich hunain, staff y mart a phawb arall sy'n mynnychu'r farchnad yn ddiogel.

Awgrymwn felly mai dim ond prynnwyr a gwerthwyr YN UNIG i fynnychu'r farchnad, gan obeithio y bydd y rheolau yn cael ei llacio yn fuan.

Diolch am eich cyd weithrediad.

________________________________________  

RHEOLAU COVID

GWERTHWYR Yn dilyn cyflwyniad y clo cenedlaethol yng Nghymru, mae'r LAA wedi argymell i ni fel arwerthwyr gyfyngu ar y nifer o bobl sy'n mynychu'r marchnadoedd. Yn amlwg, y sytem "DROP & GO" fuasai y ffrodd hawsaf felly anogwn bawb i ddefnyddio'r system "DROP & GO"

A fuasai yn bosib i bawb ein diweddaru o'i rhifau ffon symudol er mwyn cael textio prisiau ar diwedd y dydd. Bydd y caffi ar gau!

 

PRIOR NOTIFICATION REQUIRED TO ADVISE BUYERS

 

IOLO 07747620082

JOHN LLOYD 07780705837

JOHN HUW 07780705836

____________________________________________

Rhaid cadw at rheolau llym y covid-19- Prynwyr & gwerthwyr yn unig! Neb i fod yn bresennol ombai eu bod yn gwerthu neu prynu ar y diwrnod a phawb i wisgo gorchudd gwyneb!!

____________________________________________

COVID 19

Yn dilyn cyflwyniad y clo cenedlaethol yng Nghymru, mae'r LAA wedi argymell i ni fel arwerthwyr gyfyngu ar y nifer o bobl sy'n mynychu'r marchnadoedd.

Yn amlwg, y sytem "DROP & GO" fuasai y ffrodd hawsaf, ond rydym yn gydwybodol o'r ffaith bod gwaith ac ymdrech galed wedi mynd i gynhyrchu'r stoc  a bod eu perchnogion yn dymuno bod yno i'w gwerthu.

O ganlyniad, dyma'r gyfundrefn fydd yn weithredol yma yn BRYNCIR.

1. Arwerthiant Stor Dydd Llun- Byddwn yn cario ymlaen a'r un drefn, prynwyr a gwerthwyr yn unig, a phawb i gadw pellter cymdeithasol. Cyflusterau "take away" o'r caffi'n unig.

2. Arwerthiant Da Tew Dydd Mercher- Anogwn bawb i ddefnyddio'r system "DROP & GO" ond bydd mynediad cyfyngedig i werthwyr at y corlannau defaid.

A fuasai yn bosib i bawb ein diweddaru o'i rhifau ffon symudol er mwyn cael textio prisiau ar diwedd y dydd.

Bydd y caffi ar gau ar ddydd Mercher yn ystod y cyfnod yma.

         _________________________________________________

AR WERTH:
Adeilad / Outbuilding at Tan Y Clawdd, Capel Uchaf, Clynnog Fawr, LL54 5DL

Outbuilding at Tan Y Clawdd,

Price Guide: £60,000

For Sale by Informal Tender, due by 21.10.2021

Click here for more information

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Fideo

Calendr