Cyllid

Brocer Ariannol Amaethyddol Arbenigol

O’n panel o fenthycwyr, mae gennym gyfleusterau ar gael i drefnu’r canlynol i ffermwyr:-

• BENTHYCIADAU, MORGEISI A GORDDRAFFTIAU WEDI’U GWARANTU
• BENTHYCIADAU HEB EU GWARANTU (ISAFSWM O 25K – UCHAFSWM O 200K AT UNRHYW DDIBEN BUSNES – YN CYNNWYS DA BYW)
• PRYDLESU A HURBRYNU AR GYFER CERBYDAU, OFFER A PHEIRIANNAU


Cysylltwch â’r Arwerthwyr i gael mwy o wybodaeth

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] lwhbryncir@btconnect.com

 

Bookmark and Share

Fideo

Calendr