Gwasanaethau Proffesiynol

Mae gennym brofiad mewn amrywiaeth o faterion pryniant gorfodol ac iawndal:-

 • Gwaith hwyluso a mynediad cynnar
 • Asesu a thrafod ceisiadau am iawndal
 • Pryniant gorfodol a chaffael
 • Cofnodi amodau / cynllunio llwybr
 • Amharu ar fusnes
 • Trefniadau trydydd parti
 • Mastiau ffôn

Fel arfer, gallwn godi ein ffi ar yr awdurdod caffael pan fo hyn yn ymwneud â chwmnïau gwasanaethu.

EIN NOD:  
Gyda phrofiad helaeth, ein nod yw cynnig gwasanaeth personol i’ch arwain a’ch cefnogi drwy fater ariannol pwysig.

GWASANAETH PRISIO A MARCHNATA
Gallwn gynnig y cyngor diweddaraf ar farchnata unrhyw eiddo neu dir, a hynny’n rhad ac am ddim.
Gallwn eich cynghori am y ffordd orau o werthu a strategaeth farchnata, boed hynny’n Gytundeb Preifat, Ocsiwn Gyhoeddus neu Dendr.

PRISIO AT DDIBENION ERAILL 
Gallwn gynnig gwasanaeth prisio ffurfiol ac adroddiadau ar gyfer Profiant, dibenion Treth a Rhannu Teuluol. Byddwn yn codi am y rhain, ond byddwn yn cytuno â chi ar y pris cyn dechrau ar y gwaith.


LLOYD WILLIAMS & HUGHES

ARWERTHWYR, PRISWYR AC ASIANT TIR

Rydym yn cynnig y gwasanaethau proffesiynol canlynol:-

Gwerthu pob math o eiddo amaethyddol yn cynnwys:

 • Ffermydd cyfan
 • Tir
 • Tyddynnod

Pob math o waith prisio yn cynnwys:

 • Profiant
 • Materion Treth
 • Priodasol
 • Benthyca

Iawndal/gwaith Hawddfraint ar gyfer tir a brynwyd drwy bryniant gorfodol - Cwmnïau Nwy, Dŵr Cymru, Cynlluniau Ffyrdd a Scottish Power

Dim i’w golli- telir yr holl ffioedd gan yr Awdurdod caffael

Gosod Tir- Ystod lawn o Denantiaeth Busnes Fferm modern a Thrwyddedau

Materion Landlordiaid a Thenantiaid

Cynllun y Taliad Sylfaenol

LLOYD WILLIAMS & HUGHES

ARWERTHWYR, PRISWYR AC ASIANT TIR


Rydym yn cynnig y gwasanaethau proffesiynol canlynol:
GWERTHU POB MATH O EIDDO AMAETHYDDOL YN CYNNWYS
FFERMYDD CYFAN, TIR A THYDDYNNOD


POB MATH O WAITH PRISIO
Profiant, Treth, Benthyca, Priodasol


IAWNDAL/HAWDDFRAINT ar gyfer tir a brynwyd drwy bryniant gorfodol -
Cwmnïau Nwy, Dŵr Cymru, Cynlluniau Ffyrdd a Scottish Power
Dim i’w golli – telir yr holl ffioedd gan yr Awdurdod caffael


GOSOD TIR – Ystod lawn o Denantiaeth Busnes Fferm a Chytundebau


MATERION LANDLORDIAID A THENANTIAID – MASNACHU CYNLLUN Y TALIAD SYLFAENOL

 • Tenantiaeth Busnes Fferm
 • Gosod a rheoli tir
 • Adolygu rhent
 • Olyniaeth
 • Ildio ac ail osod
 • Hawliadau diwedd tenantiaeth

Cymraeg i'w ddilyn

 • Entitlement trading
 • Landlord and Tenant agreements


Manylion Cyswllt

Canolfan Farchnad Bryncir Ltd 
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

[f] 01766 530828
[f] 01766 530829
[e] rhian@lwhbryncir.co.uk

 

Bookmark and Share

Fideo

Calendr